Forumā ir aizliegts:

• rakstīt necenzētus, un personu aizskarošus vārdus, kā arī tīši apiet cenzorsistēmu;
• ievietot reklāmu vai citu komerciāla rakstura informāciju, kas tiek izmantota peļņas gūšanai, iepriekš nesaskaņojot ar EOZ-Team administrāciju.
• ievietot pornogrāfiska rakstura informāciju un attēlus (t.sk. personīgā profaila ietvaros), vai norādes uz tiem;
• ievietot jebkādu informāciju, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, t.sk. propagandēt pirātismu jebkurā formā (piem., pieprasot vai ievietojot uzlauztus programmproduktus un to cd-atslēgas, vai *****s, vai norādes uz tiem).

Par šīs kārtības neievērošanu EOZ-Team administrācija var pārkāpējam liegt pieeju forumam bez brīdinājuma un uz neierobežotu laiku.

EOZ-Team administrācija neatbild par forumā atrodamo informāciju. Katra posta saturs ir tā autora subjektīvs viedoklis, kas ne vienmēr saskan ar kopējo EOZ-Team viedokli. Administrācija patur tiesības labot vai dzēst postus pēc saviem ieskatiem, kā arī, atbilstoši LR likumdošanai, sniegt informāciju (IP adresi, laiku) par attiecīgo personu, ja to pieprasa tiesībsargājošās instances.

EOZ-Team administrācijai vienmēr ir taisnība