EOZ FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Foruma lietošanas noteikumi (spēkā no 21.08.2007)

Forumā ir aizliegts:

• rakstīt necenzētus, un personu aizskarošus vārdus, kā arī tīši apiet cenzorsistēmu;
• ievietot reklāmu vai citu komerciāla rakstura informāciju, kas tiek izmantota peļņas gūšanai, iepriekš nesaskaņojot ar EOZ-Team administrāciju. "Pārdodam" sadaļā sludinājumi tiks publicēti tikai pēc to apstiprināšanas (24h laikā) no administrācijas puses;
• ievietot pornogrāfiska rakstura informāciju un attēlus (t.sk. personīgā profaila ietvaros), vai norādes uz tiem;
• ievietot jebkādu informāciju, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, t.sk. propagandēt pirātismu jebkurā formā (piem., pieprasot vai ievietojot uzlauztus programmproduktus un to cd-atslēgas, vai cracks, vai norādes uz tiem).

Par šo noteikumu neievērošanu EOZ-Team administrācija var pārkāpējam liegt pieeju forumam bez brīdinājuma un uz neierobežotu laiku.

EOZ-Team administrācija neatbild par forumā atrodamo informāciju, un nav atbildīga par forumā lasāmo informāciju. Katra posta saturs ir tā autora subjektīvs viedoklis, kas ne vienmēr saskan ar kopējo EOZ-Team viedokli. Administrācija patur tiesības labot vai dzēst postus pēc saviem ieskatiem, kā arī, atbilstoši LR likumdošanai, sniegt informāciju (IP adresi, laiku) par attiecīgo personu, ja to pieprasa tiesībsargājošās instances.

EOZ-Team administrācijas rīcība nav apspriežama.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.